Najčešća pitanja i odgovori


 


STUDIJA ISPLATIVOSTI ETAŽNOG GRIJANJA

USPOREDBA PLINSKOG SUSTAVA I SUSTAVA "GLAMOX 3001"


Primjer je objekt za koji je potrebna ukupna snaga grijanja 5600 W. Tom snagom se može  grijati dobro izoliran objekt površine – 93 m2, osrednje izoliran objekt površine – 56 m2, ili loše izoliran objekt površine  – 28 m2.


- STARTNO INVESTICIJSKO ULAGANJE :


Kod primjene sustav grijanja GLAMOX 3001, potrebna energija za zadani model se postiže sa:


-TPA 15 ET

1500 W

1.931,35 kn

2 kom

3.862,70 kn

-TPA 12 ET

1200 W

1.579,93 kn

1 kom

1.579,93 kn

-TPA 08 ET

800 W

      1.445,70 kn

1 kom

1.445,70 kn

-TPVD 06 EV

600 W

1.538,94 kn

1 kom

1.538,94 kn

UKUPNO :

 

 

 

8.427,27 kn

Cijena sustava grijanja GLAMOX 3001 je 8.427,27 kn! (prema cijenama za gotovinu u svibnju 2012). Cijena ekvivalentnog sustava centralnog grijanja na plin za zadani stan je približno 25.000,00 kn.


TROŠKOVI ZA VRIJEME KORIŠTENJA :


Za grijanje osrednje izoliranog objekta površine 56 m2, uz primjenu klasičnih termostata, potrebno je oko 5000 kWh topline godišnje. Primjenom sustava grijanja GLAMOX 3001 koji koristi isključivo elektroničke termostate točnosti ± 0,3°C, spriječeno je pregrijavanje prostorija tj. gubitak topline. Sustav GLAMOX ima brži start i prestanak grijanja te brzo i lako isključivanje dijelova sustava. To rezultira uštedom energije od najmanje 10 % u odnosu na sustave s lošijom regulacijom (primjer bimetalni termostat ±1,5°C ). Za stan iz primjera ukupna godišnja potrošnja zbog navedenih razloga biti će približno 4500 kWh električne energije.
Prema cijeni električne energije HEP-a u svibnju 2012. za mjesečnu potrošnju od 900 kWh,  kod dvotarifnog brojila, uz odnos 35% potrošnje u drugoj tarifi prema 65% u prvoj tarifi, mjesečni trošak za električnu energiju je 842,63 kn ili na bazi 5 mjeseci korištenja 4.213,15 kn godišnje.
Takav odnos prosječan potrošač može postići ako koristi vremenske sklopke (TIMER) i počinje grijanje u 5h ujutro čime zagrijava stan koristeći energiju u drugoj tarifi.

 

Potrošnja (kWh)

Cijena (kn/kWh)

PDV

UKUPNO (kn)

I tarifa

585

0,91

0,23

665,44

II tarifa

315

0,45

0,11

177,19

UKUPNO

900

 

 

842,63

 

Primjena plinskog etažnog grijanja


Prirodni plin ima ogrijevnu vrijednost 10 kWh/ m3. Gubici u dimnjaku, kotlovnici i cijevnom razvodu tople vode iznose približno
25 %. Iz navedenog slijedi da je za 1000 kWh topline potrebno 133,3 m3 prirodnog plina. Cijena plina u Gradskoj toplani Zagreb, u svibnju 2012. bila je 3,615 kn/m3.
Mjesečna potrošnja plina iznosi 481,88 kn ili 2.409,40 kn godišnje (na bazi 5 mjeseci korištenja). Troškovi održavanja instalacije, dimnjaka i atestiranja kod ovakvog sustava grijanja su prosječno 850 kn godišnje.


EKONOMSKA USPOREDBA SUSTAVA GRIJANJA:

 

 

PLINSKO ETAŽNO

ELEKTRIČNO
GLAMOX 3001

Početna investicija

25.000,00 kn

8.427,27 kn

Godišnje održavanje

850,00 kn

0,00 kn

Godišnja potrošnja energije (5 mjeseci)

2.409,40 kn

  4.213,15   kn

Ukupni godišnji troškovi

3.259,40 kn

4.213,15   kn

UKUPNI TROŠKOVI
(investicije i korištenja za 17 godina)

80.409,80 kn

80.050,08 kn

 

ZAKLJUČAK


Razlika u cijeni startne investicije je : 25.000,00 kn -8.427,27 kn = 16.572,73 kn.
Budući da se grijanje koristi oko 5 mjeseci godišnje, investicija u sustav plinskog grijanja neće se isplatiti niti nakon  17 godina, koliki je prosječni životni vijek etažnog plinskog grijanja.

 

 

Koje su prednosti GLAMOX radijatora prema sličnim proizvodima?Određivanje snage radijatora Glamox

Većina stambenih zgrada u Hrvatskoj izvedena je u skladu s klimatskim zonama i to tako da ih je moguće grijati snagom od prosječno 80 W/m2.
Izvedba termoizolacije samostojećih privatnih kuća često je lošija i potrebno je
100 - 150 W/m2. Snaga grijanja, za nekoliko tipičnih konstrukcija visine stropa 2,60 m, prikazana je na tablici:

K(W/m2K)

OPIS KONSTRUKCIJE

(tipična rješenja)

INST.
SNAGA
(W/m2)
GODIŠNJA
POTROŠNJA
(kWh/m2)
0,3 • zid od šuplje opeke debljine 25 cm sa unutarnjom termožbukom od 3 cm i vanjskom termoizolacijom od okipora ili mineralne (kamene) vune debljine 10 cm

dobro


40 -70

 

 

40 -70

0,4 • zid od pune opeke debljine 25 cm sa unutarnjom termožbukom od 2 cm i vanjskom termoizolacijom od okipora ili mineralne (kamene) vune debljine 6 cm
0,5 • zid od pune opeke debljine 25 cm sa unutarnjom žbukom od 2 cm i vanjskom termoizolacijom od okipora ili mineralne (kamene) vune debljine 6 cm
0,7 • zid od šuplje opeke debljine 25 cm sa unutarnjom žbukom od 2 cm i vanjskom termoizolacijom od okipora ili prihvatljivo mineralne (kamene) vune debljine 3 cm

loše

 

70 -110

70 -110
0,9 • zid od šuplje opeke debljine 25 cm sa unutarnjom žbukom od 2 cm te vanjskom termožbukom debljine 5 cm
1,0 • zid od pune opeke debljine 25 cm sa unutarnjom žbukom od 2 cm i vanjske termo (perlit) žbuke debljine 5 cm
1,2 • zid od pune opeke debljine 25 cm sa unutarnjom žbukom od 2 cm i vanjske termo (perlit) žbuke debljine 3 cm

vrlo loše


110 -180

110 -180
1,4 • zid od šuplje opeke debljine 25 cm sa unutarnjom žbukom od 2 cm i vanjske žbuke debljine 3 cm
1,6 • zid od pune opeke debljine 25 cm sa unutarnjom žbukom od 2 cm i vanjske žbuke debljine 3 cm
1,8 • zid od pune opeke debljine 25 cm bez unutarnje i vanjske žbuke

izuzetno loše

 

180 -250

180 -250
  • zid od betonskog bloketa debljine 25 cm sa unutarnjom žbukom od 2 cm i vanjske žbuke debljine 3 cm
2,0 • zid od betonskog bloketa debljine 25 cm bez unutarnje i vanjske žbuke
2,5 • zid od pune opeke debljine 12 cm bez vanjske žbuke i sa unutarnjom žbukom debljine 3 cm
3,0 • zid od betonskog bloketa debljine 20 cm bez unutarnje i vanjske žbuke

 

 

 

 

PROCJENA POTROŠNJE ENERGIJE

Prosječna godišnja potrošnja energije potrebne za grijanje stambenih objekata u sjevernom dijelu Hrvatske, ovisi o kakvoći izolacije objekta i iznosi od 40 – 250 kWh/m2 prema podacima Ministarstva GRP - UNDP

energija


Smještaj radijatora Glamox

Radijatore GLAMOX 3001 najpogodnije je smjestiti ispod prozora, ali ako to nije moguće mogu se smjestiti na bilo koje slobodno mjesto u prostoriji.
Uvjeti za smještaj prikazani su na slici.